Ing.Pavel Novák

Starosta oddílu kopané:

Telefon: + 420 606624288