Podmínky pronájmu fotbalového hřiště

 1. Dohoda se uzavírá mezi pronajímatelem TJ SOKOL Žabčice a nájemcem.
 2. Součástí pronájmu hřiště je i užití příslušného počtu šaten, sprchy a WC.
 3. Pronájem je nájemce povinen uhradit ihned po ukončení užívání areálu, a to hotově, pověřené osobě, dle přiloženého ceníku.
 4. Pověřenou osobou se rozumí správce areálu nebo jiná osoba pověřená výborem oddílu kopané.
 5. Pronajímatel je povinen vystavit nájemci příjmový doklad na inkasovanou částku dle schválených cen.
   

PARAMETRY HŘIŠTĚ

 • umělý trávník třetí generace,
 • typ povrchu - MEGA GRASS,
 • rozměry – 96 x 48 metrů,
 • osvětlení - 100 luxů.

Časový harmonogram pronájmu na sobotu a neděli

 1. Termín pronájmu 8.00 – 10.30 hod.,
 2. Termín pronájmu 10.30 – 13.00 hod.,
 3. Termín pronájmu 13.00 – 15.30 hod.,
 4. Termín pronájmu 15.30 – 18.00 hod.,
 5. Termín pronájmu 18.00 – 20.00 hod.,
 6. Termín pronájmu v případě zájmu 20.00 – 22.00 hod..

 Časový harmonogram pronájmu na pondělí až pátek

 1. Termín pronájmu 16.00 – 18.00 hod.,
 2. Termín pronájmu 18.00 – 20.00 hod.,
 3. Termín pronájmu 20.00 – 22.00 hod..

 Po dohodě lze časové termíny upravit.