Produkty

Podmínky a ceník pronájmu

Podmínky pronájmu.pdf (192,1 kB)

Podmínky pronájmu fotbalového hřiště

Dohoda se uzavírá mezi pronajímatelem TJ SOKOL Žabčice a nájemcem. Součástí pronájmu hřiště je i užití příslušného počtu šaten, sprchy a WC. Pronájem je nájemce povinen uhradit ihned po ukončení užívání areálu, a to hotově, pověřené osobě, dle přiloženého ceníku. Pověřenou osobou...

Ceník pronájmu fotbalového hřiště s umělým povrchem

Při zrušení objednávky méně jak 24 hodin před objednaným terminem, tak je objednavatel povinen zaplatit poplatek 25 % z objednané ceny.  Tyto ceny platí od soboty do neděle: 1 zápas nebo trénink bez osvětlení (90 minut) - 1 800 Kč, 1 zápas nebo trénink s osvětlením (90 minut) - 2 300...